Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
NVR cho hệ thống nhỏ
 Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon SMR8032

Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon SMR8032

- Ghi hình 32 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 400Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 8 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Tích hợp cổng kết nối 1HDMI/ 1VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID

 Đầu ghi hình 20 Camera IP Surveon SMR5020

Đầu ghi hình 20 Camera IP Surveon SMR5020

- Ghi hình 20 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 200Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 5 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Một cổng kết nối VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID Intel ICH9R.

 Đầu ghi hình 12 Camera IP Surveon SMR5012

Đầu ghi hình 12 Camera IP Surveon SMR5012

- Ghi hình 12 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 200Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 5 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Một cổng kết nối VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID Intel ICH9R.

 Đầu ghi hình 16 Camera IP Surveon SMR2016

Đầu ghi hình 16 Camera IP Surveon SMR2016

- Ghi hình 16 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 200Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 2 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Một cổng kết nối VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID Intel ICH9R.

 Đầu ghi hình 6 Camera IP Surveon SMR2006

Đầu ghi hình 6 Camera IP Surveon SMR2006

- Ghi hình 6 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 200Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 2 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Một cổng kết nối VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID Intel ICH9R.