Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Bộ khuếch đại HD-SDI
Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang HD-SDI Ctring HSC1100

Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang HD-SDI Ctring HSC1100

- Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang HD-SDI
- Cân bằng đầu vào, hỗ trợ cáp HDMI 30m
- Chuẩn HDMI V1.3, 1080p, 1080i, 720p
- Hỗ trợ đầy đủ HDMI với âm thanh đi kèm
- Kích thước: 83.75x31.75x87.07(mm)
- Điện áp: 12VDC, 1A

Bộ chuyển đổi tín hiệu HD-SDI sang HDMI Ctring HSC1200

Bộ chuyển đổi tín hiệu HD-SDI sang HDMI Ctring HSC1200

- Chuyển đổi tín hiệu HD-SDI và Audio sang HDMI
- Cân bằng đầu vào, hỗ trợ cáp HDMI 30m
- Chuẩn HDMI V1.3, 1080p, 1080i, 720p
- Hỗ trợ đầy đủ HDMI với âm thanh đi kèm
- Kích thước: 83.75x31.75x87.07(mm)
- Điện áp: 12VDC, 1A

Bộ chuyển đổi tín hiệu SD to HD-SDI Ctring HSC2110

Bộ chuyển đổi tín hiệu SD to HD-SDI Ctring HSC2110

- Bộ chuyển đổi 1 tín hiệu SD sang 1 HD-SDI
- Tín hiệu vào tự động NTSC/PAL
- Tín hiệu ra định dạng 1080P 30
- Chuẩn HD-SDI (SMPTE292M)
- Kích thước: 83.5x31.5x86.9(mm)
- Điện áp: 12VDC, 1A

Bộ chuyển đổi tín hiệu SD to HD-SDI Ctring HSC2410

Bộ chuyển đổi tín hiệu SD to HD-SDI Ctring HSC2410

- Bộ chuyển đổi 4 tín hiệu SD sang 1 HD-SDI
- Tín hiệu vào tự động NTSC/PAL
- Tín hiệu ra định dạng 1080P 30
- Chuẩn HD-SDI (SMPTE292M)
- Kích thước: 103x31.5x88.09(mm)
- Điện áp: 12VDC, 1A

Bộ khuếch đại tín hiệu HD-SDI Ctring HSR1110

Bộ khuếch đại tín hiệu HD-SDI Ctring HSR1110

- Bộ khuếch đại tín hiệu HD-SDI 1 vào/ 1 ra
- Định dạng : 1080p, 1080i, 720P
- Chuẩn HD-SDI (SMPTE292M)
- Khoảng cách: 150m
- Kích thước: 83.75x31.75x87.07(mm)
- Điện áp: 12VDC, 1A

Bộ khuếch đại tín hiệu HD-SDI Ctring HSR1440

Bộ khuếch đại tín hiệu HD-SDI Ctring HSR1440

- Bộ khuếch đại tín hiệu HD-SDI 4 vào/ 4 ra
- Định dạng : 1080p, 1080i, 720P
- Chuẩn HD-SDI (SMPTE292M)
- Khoảng cách: 150m
- Kích thước: 83.75x31.75x87.07(mm)
- Điện áp: 12VDC, 1A

...