Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
NVR cho hệ thống lớn
 Đầu ghi hình 64 Camera IP Surveon NVR2064-48B

Đầu ghi hình 64 Camera IP Surveon NVR2064-48B

- Ghi hình 64 camera IP Megapixel.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Dung lượng ổ cứng mở rộng tới 88TB.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Hỗ trợ phần cứng RAID mở rộng
- Thiết kế Server-Client Rack 1U 19”
- Bảo hành 3 năm.

 Đầu ghi hình 48 Camera IP Surveon NVR2048-36B

Đầu ghi hình 48 Camera IP Surveon NVR2048-36B

- Ghi hình 48 camera IP Megapixel.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Dung lượng ổ cứng mở rộng tới 66TB.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Hỗ trợ phần cứng RAID mở rộng
- Thiết kế Server-Client Rack 1U 19”
- Bảo hành 3 năm.

 Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon NVR2032-24B

Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon NVR2032-24B

- Ghi hình 32 camera IP Megapixel.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Dung lượng ổ cứng mở rộng tới 44TB.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Hỗ trợ phần cứng RAID mở rộng
- Thiết kế Server-Client Rack 1U 19”
- Bảo hành 3 năm.