Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
CAMERA IP SURVEON - TAIWAN
 Đầu ghi hình 64 Camera IP Surveon NVR2064-48B

Đầu ghi hình 64 Camera IP Surveon NVR2064-48B

- Ghi hình 64 camera IP Megapixel.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Dung lượng ổ cứng mở rộng tới 88TB.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Hỗ trợ phần cứng RAID mở rộng
- Thiết kế Server-Client Rack 1U 19”
- Bảo hành 3 năm.

 Đầu ghi hình 48 Camera IP Surveon NVR2048-36B

Đầu ghi hình 48 Camera IP Surveon NVR2048-36B

- Ghi hình 48 camera IP Megapixel.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Dung lượng ổ cứng mở rộng tới 66TB.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Hỗ trợ phần cứng RAID mở rộng
- Thiết kế Server-Client Rack 1U 19”
- Bảo hành 3 năm.

 Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon NVR2032-24B

Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon NVR2032-24B

- Ghi hình 32 camera IP Megapixel.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Dung lượng ổ cứng mở rộng tới 44TB.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Hỗ trợ phần cứng RAID mở rộng
- Thiết kế Server-Client Rack 1U 19”
- Bảo hành 3 năm.

 Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon SMR8032

Đầu ghi hình 32 Camera IP Surveon SMR8032

- Ghi hình 32 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 400Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 8 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Tích hợp cổng kết nối 1HDMI/ 1VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID

 Đầu ghi hình 20 Camera IP Surveon SMR5020

Đầu ghi hình 20 Camera IP Surveon SMR5020

- Ghi hình 20 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 200Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 5 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Một cổng kết nối VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID Intel ICH9R.

 Đầu ghi hình 12 Camera IP Surveon SMR5012

Đầu ghi hình 12 Camera IP Surveon SMR5012

- Ghi hình 12 camera IP Megapixel.
- Băng thông ghi hình qua mạng 200Mbps.
- Tích hợp phần mềm VMS.
- Hỗ trợ 5 khay ổ cứng thay nóng.
- Công suất tiêu thụ thấp.
- Một cổng kết nối VGA với màn hình.
- Hỗ trợ phần cứng RAID Intel ICH9R.

...