Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
DVR EX-SDI Full HD 1080P
Đầu ghi hình EX-SDI 4 Kênh CTRing KD4204E

Đầu ghi hình EX-SDI 4 Kênh CTRing KD4204E

Đầu ghi hình 4 kênh EX-SDI. Khoảng cách truyền tín hiệu tối đa 500m. Chuẩn nén H.264. Hỗ trợ 4 kênh EX-SDI full HD ghi hình voi tốc độ 30fps@1080p. Hỗ trợ 2 kênh ghi âm thanh,1 cổng âm thanh ra. Có 2 cổng ra HDMI/VGA (tối đa 1920x1080p).

Đầu ghi hình EX-SDI 8 Kênh CTRing  KQ5608E

Đầu ghi hình EX-SDI 8 Kênh CTRing KQ5608E

Đầu ghi hình 8 kênh EX-SDI. Khoảng cách truyền tín hiệu tối đa 500m. Chuẩn nén H.264. Hỗ trợ 8 kênh EX-SDI ghi hình voi tốc độ 30fps@1080p. Hỗ trợ 8 kênh ghi âm thanh,1 cổng âm thanh ra.Có 3 cổng ra HDMI/VGA/Composite (tối đa 1920x1080p).

Đầu ghi hình EX-SDI 16 Kênh CTRing KQ5616E

Đầu ghi hình EX-SDI 16 Kênh CTRing KQ5616E

Đầu ghi hình 16 kênh EX-SDI. Khoảng cách truyền tín hiệu tối đa 500m. Chuẩn nén H.264. Hỗ trợ 16 kênh EX-SDI full HD ghi hình voi tốc độ 30fps@1080p. Hỗ trợ 16 kênh ghi âm thanh,1 cổng âm thanh ra.Có 3 cổng ra HDMI/VGA/Composite (tối đa 1920x1080p).

Đầu ghi hình HD-SDI & Analog 16 Kênh CTRing KQ6412

Đầu ghi hình HD-SDI & Analog 16 Kênh CTRing KQ6412

Đầu ghi hình 4 kênh HD-SDI & 12 Analog. Chuẩn nén H.264 (Main Profile). 4 kênh HD-SDI (1080P) & 12 kênh Analog.Hỗ trợ 16 kênh ghi âm thanh,1 cổng âm thanh ra.Có 3 cổng ra HDMI/VGA/BNC (tối đa 1920x1080p). Tốc độ ghi hình 1080P

Đầu ghi hình HD-SDI 04 Kênh CTRing KQ6304

Đầu ghi hình HD-SDI 04 Kênh CTRing KQ6304

Đầu ghi hình 4 kênh HD-SDI Full HD 1080P Chuẩn nén H.264 (HighProfile). Ghi hình độ phân giải cao Full HD 4 camera HD-SDI (1080p hoặc 720p).Hỗ trợ 4 kênh ghi âm thanh,1 cổng âm thanh ra.Có 3 cổng ra HDMI/VGA/BNC (tối đa 1920x1080p). Tốc độ ghi hình 1080P

Đầu ghi hình HD-SDI 08 Kênh CTRing KQ6308

Đầu ghi hình HD-SDI 08 Kênh CTRing KQ6308

Đầu ghi hình 8 kênh HD-SDI Full HD 1080P Chuẩn nén H.264 (HighProfile). Ghi hình độ phân giải cao Full HD 8 camera HD-SDI (1080p hoặc 720p).Hỗ trợ 8 kênh ghi âm thanh,1 cổng âm thanh ra.Có 2 cổng ra HDMI/VGA/BNC (tối đa 1920x1080p). Tốc độ ghi hình 1080P

...